Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatste aanpassing 10 december 2021
kim's fotografie & sweets BTW BE0723480933 krokuslaan 15 2275 Gierle
Fotografie
 
Foto's gemaakt door Kim's fotografie & sweets kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst. Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekeend worden voor de uren in verlies. Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a.
Online galerijen blijven steeds zichtbaar en worden ook in het archief opgeslaan. Indien u na verloop van tijd toch nog foto's wil bestellen (of u verloor foto's kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 35€ excl BTW (Foto's blijven gedurende 3jaar in het archief bewaard)

 

sinds 2021 werkt kim's fotografie & sweets met een vaste pakketprijs voor de foto's afhankelijk van het soort fotosessie. hier zit het volledige pakket digitale hoge resolutie beelden niet bij inbegrepen. Klanten die reeds een fotosessie vastlegden in 2021 vallen nog steeds onder deze contractuele afspraken: Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden. U kan deze wel delen.

 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. Fotoreportages incl. Fotoboek vallen onder 6% BTW terwijl reportages zonder fotoboek vallen onder 21% BTW regels. De prijzen op de website omvatten 6% BTW en kunnen om die reden afwijken van een op maat gemaakt pakket.

 

auteursrecht

 

Het fotografisch werk van kim's fotografie & sweets is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. kim's fotografie & sweets bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt. Het fotografisch werk van kim's fotografie & sweets is onderhevig aan auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die kim's fotografie & sweets ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Kim's fotografie & sweets en de opdrachtgever. Kim's fotografie & sweets behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.
Aankopen foto-producten
 
Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag. kim's fotografie & sweets is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd. kim's fotografie & sweets is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.
cadeaubonnen

 

kim's fotografie & sweets zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. kim's fotografie & sweets is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten. Cadeaubonnen kunnen niet worden gecumuleerd met eventuele andere kortingen

 

facturen

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt kim's fotografie & sweets zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te turnhout en de Ondernemingsrechtbank te antwerpen.